SEÇ-G

Salida; sağlık, emniyet, çevre ve güvenliği işinin merkezinde görüyor.

 

Salida, tüm operasyonel faaliyetlerinde insanların sağlık ve emniyetini ön planda tutuyor, çevreye karşı duyarlılığa mutlak suretle özen gösteriyor. Şirket olarak geleceğin ekonominin önemli aktörleri arasında yer alan şirketlerin SEÇ-G’ye verdiği önemle sürdürülebilir hale geleceğine inanıyor. Bu nedenle operasyonlarının her adımında sağlık, emniyet, çevre ve güvenlik etkenlerini temel alıyor.

Salida, faaliyetlerinin mevcut yasal şartlara ve standartlara uyacağını, izlediği sağlık, kalite, çevre, iş güvenliği yönetim sistemlerini sürekli geliştirip iyileştireceğini taahhüt ediyor.

Salida’nın SEÇ-G politikası kapsamında benimsediği hedefler ise şöyle sıralanıyor:

  • Çalıştığı her bölgedeki yasal ve yerel koşullara uygun hareket ediyor.
  • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 45001: 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi çerçevesinde faaliyetlerini sürdürüyor.
  • Sağlık, emniyet, çevre ve güvenlik kurallarından zamanında hiçbir koşulda ödün vermiyor. Kaliteli, hizmet hedefiyle pazarda tercih edilebilirliğini en üst seviyeye çıkartmak için çalışıyor.
  • Kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği konusunda tüm paydaşlarını sürece dahil ediyor. Onları bilinçlendirmeyi ve sistemde sürekli iyileştirmeler yapmayı önemsiyor. Periyodik uygulanan denetimlerle sürekliliği sağlıyor.
  • Müşteri taleplerini doğru anlayarak %100 müşteri memnuniyeti hedefiyle hareket ediyor.
  • Şirket ilkeleri doğrultusunda, çalışanları ve iş ortaklarının kişisel ve mesleki yeteneklerini geliştirmeyi amaçlayan eğitimler gerçekleştiriyor.
  • Oluşturulan kaynakları gelişime aktararak yönetim sistemlerinin verimli kullanımını dikkat ediyor. Küresel kaynakları koruyor ve enerji tasarrufu sağlıyor.
  • Çevre dostu, kullanıcı dostu ve güvenli ürünler / hizmetler sunuyor.
  • Yeni teknojileri izleyerek, üretim tesislerinde çevre kirliliği ve SEÇ-G riskleri yaratmayan üretim ve iş ekipmanları kullanıyor.

SEÇ-G Politikası

Biz Salida Reklamcılık Dekorasyon olarak;
açık hava reklamcılığı, üretim, montaj, matbaacılık hizmetleri, elektrikli pano, ışıklı tabela, ışıklı reklam panosu ve benzeri imalatı, bakım onarım hizmetleri, proje ve mühendislik hizmetleri alanında faaliyet gösteren bir firmamızın, müşteri beklentilerini en üst seviyede tutarak, daha iyi hizmet vermek, çalışanlarımızın ve iş ortaklarımızın, iş sağlığı ve güvenliğini her şeyden üstün tutarak, kazasız çalışmayı ve gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmayı taahhüt ediyoruz.

1. Yasal ve yerel şartlar doğrultusunda çalışmak; çalışmalarımızı, risk ve avantajlarımızın getirdiği objektiflik ile planlamak ve uygulamak.
2. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Standardı yönetim sistemi şartlarını prensip edinmek ve bu kurallar dahilinde çalışmak.
3. Belirli periyodlarda gerçekleştirilen iç ve dış denetimler ile sistemin uygunluğunu gözden geçirmek, iyileştirmeler yapmak, bu döngüye çalışanlarımız ve iş ortaklarımızı da dahil ederek, sistemin sürekliliğini sağlamak.
4. Müşterilerimizin taleplerini doğru ve eksiksiz anlamak, bu bilgileri süreç içerisinde yer alan departmanlara doğru ve eksiksiz aktarmak, tüm personelimizle birlikte koordineli bir çalışma sürdürerek çözüm odaklı bir takım çalışması gerçekleştirmek ve müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmak.
5. Şirketimizin amaç ve ilkeleri doğrultusunda çalışanlarımızın ve iş ortaklarımızın kişisel gelişimlerini ve mesleki kabiliyetlerini geliştirmeye yönelik eğitim ve organizasyonları desteklemek ve gerçekleştirmek.
6. Şirket olarak yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımların cesaretlendirilmesi için teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek eğitim ve organizasyonlar gerçekleştirmek.
7. Sağlık, emniyet, çevre ve güvenlik kurallarından taviz vermeden, kaliteli ve zamanında hizmet anlayışı ile piyasadaki tercih edilebilirliğimizi en üst seviyelere çıkartmak.
8. İş ortaklarımızı kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilendirmek, bilinçlendirmek.
9. Yönetim sistemlerinin yarattığı kaynağı gelişime aktararak verimli kullanımını sağlayıp, küresel kaynakların korunması ve enerji tasarrufunun gerçekleştirmesini sağlamak.
10. Çevresel etkileri, iş sağlığı ve güvenliği risklerini ortadan kaldırmaya veya en aza indirmeye yönelik yatırım yaparak AR-GE çalışmaları planlamak.
11. Faaliyet alanımız gereği ön plana çıkan çevresel etkileri, iş sağlığı ve güvenliğine yönelik riskleri kontrol altında tutarak, sürekli gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesini sağlamak.
12. Çevreye zararsız, kullanıcı dostu ve emniyetli ürün/hizmet gerçekleştirmek. Kazaları ortadan kaldırmak, emisyon, atıkları azaltmak ve yerinde ayrışmayı gerçekleştirip ayrıştırılan bu atıkların geri kazanım yolu ile bertaraf edilmesini sağlamak.
13. Çevre kirliliği ve İSG riski oluşturmayan üretim ve iş ekipmanları, kişisel koruyucu donanımları, kriterlere uygun yeni teknolojileri kullanarak, teknik donanım ve tesislerimizin ideal standartlara ulaşmasını sağlamak.
14. Faaliyetleri Çevre, İş Sağlığı Güvenliği yönetim sistemleri ile beraber yöneterek, kalite açısından da örnek bir kuruluş olmak.
15. Şirket içi politika ve prosedürlerimizi en az yılda 1 defa gözden geçirerek yeniliklere açık olmayı ve tüm bu süreçlere tam uyum sağlayarak uygulamaları bu doğrultuda yapmayı taahhüt ediyoruz.

Daha fazla ayrıntıya mı ihtiyacınız var?

Projeler, hizmetler, fiyat alma veya ürünlerimiz hakkında ayrıntılar için bizimle iletişime geçin..

˚Hayallerinizi sınırlamayın, Aklınıza gelebilecek Herşey!