برطرف کردن نیازها و انتظارات مشتری به بهترین نحو در وحله اول و ایجاد رضایت و وابستگی مشتری به خدمات دهی شرکت.

تحویل و اجرای تعهدات شرکت به بهترین نحو در وقت تعیین شده.

به منظور ممانعت از اتلاف ,  اجرای کارهای تولیدی به بهترین نحو با کمترین هزینه در کوناه ترین وقت و با بهترین کیفیت در اولین بار.

ارائه محصولات شابان رقابت در بازار با تضمین نمودن کیفیت برتر و تداوم در تولید.

کیفیت , همراه با بالا نگه داشتن انرژی وسطح  آموزش کارکنان فعالیت های گروهی و همکاری را توسعه دادن و با انعکاس معنای این کلمه به تمامی فعالیت ها وبدون  آسیب رساندن به محیط  اطراف می باشد.