با ما می توانید در تماس باشید

برای درخواست هایتان به فاصله یک تماس از شما دور می باشیم.

می توانید با ارسال پست الکترونیکی در کل شبانه روز به نیازها و مشکلاتان چوابگو باشید.

محله نامیک کمال , خیابان اکین , کوچه شماره 120 , پلاک B2/8 , اسن یورت / استانبول

دورنگار:02126493329

پست الکترونیکی:info@salidatr.com

Fill out this field
Fill out this field
Fill out this field
Fill out this field